Slavnostní vyřazení 3 ročníků – informace

POZVÁNKA   na slavnostní předávání diplomů

Vážený/ná  absolvente/ko,

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 27.6…2022 v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja.

Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

PaedDr. Et. Mgr Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

 

V případě, že se student nebude moci dostavit k předání diplomů, sdělte tutot skutečnost škole nejpozději do 24.6.2022