Slavnostní vyřazení 3. ročníků – KRAKOV

Slavnostní předávání diplomů

Vážený/ná  absolvente/ko

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 22.6.2021  v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja. Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

Mgr. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

Na Slavnostní vyřazení  se dostavte  s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený zaměstnavatelem, školou, testovacím centrem, očkování nebo certifikát o prodělaném Covid 19 v ochrané lhůtě 180 dní). V prostorách kuturního domu se pohybujte vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.