Spolupráce s PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Benešov

nabízí možnost spolupráce s Policií ČR ( viz příloha)

Kontaktní osobou pro přímou spolupráci je plk.Mgr.et. Mgr.Stanislav Znor, zástupce ředitele, tel. 607137116.

Doplňující informace k náboru pro veřejnost