Testování od 1.1.2022 studentů VOS

HRAZENÉ TESTOVÁNÍ STUDENTŮ STÁTEM PŘI ZKOUŠKÁCH BYLO PROZATÍM ZRUŠENO.

PŘI POBYTU VE ŠKOLE PROSÍM DODRŽUJTE VEŠKEKÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ (ochrana úst a nosu po celou dobu co jste ve škole (pokud vyučující při zkoušce neurčí jinak), dezinfekce rukou při vstupu.

Po zkoušce neprodleně opusťte budovu.