ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU 2020/2021

V příloze naleznete Organizační plán na zimní období šk. roku 2020/2021

organizační plán -zima 2020-2021

Nástup bude 1.9.2020 – Zahájení-školního-roku-2020 -2021

Rozvrhy již k dispozici v sekci ROZVRHY

Rozvrhy pro první ročníky, budou po druhém kole přijímacího řízení 27.8.2020.