Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 2.9.2019

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1.AV – RNDr. Marta Koníčková – uč. 52 – Prevence kriminality

1.CV – Ing. Martin Neuschl – uč. 55 – Krizové řízení

2.9.2019 v 9:00-10:45hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:55  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2.AV – Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality – uč. 2.AV

2.CV – PhDr. Michaela Kratochvílová -– Krizové řízení – uč. 2CV

2.9.2019 v 10:00- 12hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA – Mgr. Nataša Brabcová

2.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 54 – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení  a výuka kombinovaného studia

2 a 3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 6.9.2019 v 8:00hod

3.ročník – učebna AJ2 VOŠ – uč. 48 – JUDr. Jiří Masařík, CSc

2.ročník– učebna AJ1 VOŠ – uč. 56 – PhDr. David Procházka

 

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

1. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 13.9.2019 v 8:00hod

1.roč. –  učebna 3.AV –  uč. 54 – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Třídní učitelé provedou 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH NALEZNETE V SEKCI ROZVRHY