ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 NA VOŠ PRAHA

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok začíná v souladu s Organizačním plánem školního roku 1.9.2021

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA
  2. Zahájení 1.9.2020 v 9:55-11:35hod

1.AV –– JUDr. Václav Mastný, PhD., MBA. – uč. 1.AV ( 2 patro)– Prevence kriminality denní studium( v této třídě jsou zařazeni všichni studenti přijatí do Prevence kriminality – denní studium)

1.CV – Mgr. Ondřej Zatroch – uč. 1.CV ( 2 patro) – Krizové řízení – denní studium ( v této třídě jsou zařazeni všichni studenti přijatí do Krizového řízení – denní studium)

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:05  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 1.9.2020 v 9:55-11:35hod 

2.AV – Mgr. Nataša Brabcová – uč. Kriminalistiky – Hovorčovická – následná výuka dle rozvrhu

2.AVA– Mgr. Nataša Brabcová – uč. Kriminalistiky – Hovorčovická – následná výuka dle rozvrhu – uč sebeobrany

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:05  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

2.9.2021 výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 1.9.2020 v 9:55-11:35hod 

3.AV – RNDr. Marta Koníčková1.9.2020 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč.3.AV – druhé patro

3.CV – Mgr. Miloslav Čech – 1.9.2020 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 3.CV – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:05 -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

Zahájení  a výuka kombinovaného studia

1, 2 a 3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 3.9 2021, v 8:00hod

1.roč. 1 KKŘ –  učebna 3.AV – Ing. Jiří Soukup – třídnická hodina v 8:00hod ( zde jsou zařazeni všichni studenti přijatí ke kombinovanému studiu).

2.ročník 2KPK –  učebna 3.CV– Ing. Jiří Soukup – třídnická hodina od 12:05hod – ráno v 8:00hod testování s třídním učitelem.

3.ročník 3.KPK- učebna SŠ dálka – JUDr.Václav Mastný, PhD. – třídnická hodina v 8:00hod

Třídnickou hodinu využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

3.9. 2021 je již výuka dle plánovaného rozvrhu.

organizační plán -zima 2021-2022

Rozvrhy pro první ročníky kombinovaného studia budou vyvěšeny 31.8.2021

Ostatní ročníky jsou již v sekci rozvrhy.

DENNÍ STUDIUM – TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VE ŠKOLE PROBĚHNE 1.9.2021 PŘI TŘÍDNICKÝCH HODINÁCH A DÁLE PAK 6.9. A 9.9.2021 VŽDY RÁNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY. VPŘÍPADĚ, ŽE JE STUDENT OČKOVANÝ(dvě dávky + 14 dní) nebo podělal COVID 19 V OCHRANNÉ LHŮTĚ 180 DNÍ , PROKÁŽE  SE  POTVRZENÍM TŘÍDNÍMU UČITELI – kopií která se založí do spisu).  V  PŘÍPADĚ, ŽE SE STUDENT NEBUDE NECHAT CHTÍT OTESTOVAT, MUSÍ PO CELOU DOBU NOSIT OCHRANU ÚST VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY.

STUDENTI KOMBINOVANÉHO STUDIA SE BUDOU TESTOVAT 3.9.2021 ROVNĚŽ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY A PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO PRO DENNÍ STUDIUM

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH PLATÍ POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANY ÚST A NOSU PRO VŠECHNY STUDENTY.