ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 NA VOŠ PRAHA – denní studium

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok začíná v souladu s Organizačním plánem školního roku 4.9.2023

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 4.9.2023 – 10:00hod

1.AV –Mgr. Nataša Brabcová, MBA, L.L.M – uč. 1.AV ( 2 patro)– Prevence kriminality denní studium( v této třídě jsou zařazeni všichni studenti přijatí do Prevence kriminality – denní studium)

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

Zahájení 4.9.2023 v 9:00hod  v učebně na Hovorčovické 

2.AV – Ing . Jiří Soukup – uč.  1AV – zahájení

Tuto hodinu využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 9:50  -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníkyv učebně 3CV

od 5.9.2023 výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8, dle rozvrhu

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA – 3AV a 3CV

Zahájení 4.9.2023 v 8:00hod 

3.AV – JUDr. Václav Mastný – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč.3.AV – druhé patro

Od 9:50 -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3AV.

3.CV – Mgr. et. Mgr. Marcela Husáková – 4.9.2023 v 8:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 3.CV – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 9:50 -tj. 3. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3CV.

organizační plán -zima 2023-2024

Rozvrhy jsou již na webu školy v sekci rozvrhy.