Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 1.9.2022

Ve školním roce 2022/2023 budou Třídní knihy vedeny již elektronicky. Studenti budou do budouvy vstupovat přes ISIC karty, které se budou propisovat do třídních knih v docházce. Při třídnických hodinách budou s  Vámi řešit třídní učitelé.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1AV – třídní Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro – učebna 1AV.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2AV – třídní JUDr. Václav Mastný, Ph.D.

2CV – třídní učitel Mgr. Ondřej Zatroch

1.9.2022 v 9:00-10:40hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:50  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

3.ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA – třídní Mgr. Nataša Brabcová

1.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. Kriminalistiky

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení a výuka kombinovaného studia

1 a 2 ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 9.9.2022 v 8:00hod

  1. ročník – učebna AJ VOS  –  JUDr. Václav Mastný
  2. ročník – učebna 3.AVA – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 2 vyučovací hodiny.

3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 9.9.2022 v 9:00hod

  1. ročník – učebna SŠ dálkové – Ing. Jiří Soukup

Třídní učitel provede 2.hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu od 3 vyučovací hodiny.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH JIŽ NALEZNETE V SEKCI  ROZVRHY.

PRO 1.ROČNÍKY JIŽ ROVNĚŽ NA WEBU ŠKOLY.