Zahájení školního roku 2023/2024 – kombinované studium

Zahájení  a výuka kombinovaného studia ve všech ročnících – dne 15.9.2023

1.ročník

1 KPK –  učebna 1KPK – VOS _D – PhDr. Karel Locker – třídnická hodina v 8:00hod ( zde jsou zařazeni všichni studenti přijatí ke kombinovanému studiu k prevenci kriminality).

1KKŘ – Krizové řízení  bude upřesněno po II.kole přijímacího řízení

Zahájení a výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8 v učebně 1KPK VOS-D, po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

2.ročník

2KPK –  učebna 2KPK – VOS-D – JUDr. Václav Mastný, Ph.D. – třídnická hodina v 8:00-9:00hod

Zahájení a výuka bude probíhat již na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8 v učebně 2KPK VOS-D, po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

3.ročník

3.KKŘ – učebna 3CV v Hovorčovické  – Ing. Jiří Soukup – třídnická hodina v 8:00-9:00hod , po-té již bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Třídnické hodiny využijí třídní učitelé pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 1 A 2 ROČNÍKŮ

UČEBNA VOS-D SE NACHÁZÍ NA DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI – v Ďáblicích – Na Terase 355/8, Praha 8.  Všechny ostatní učebny jsou v Hovorčovické.

Výuka na detašovaném pracovišti v Ďáblicích je zejména v pátek. Soboty vždy ve škole v Hovorčovické 1281/11, Praha 8.

Rozvrhy budou vyvěšeny 25.8.2023

organizační plán -zima 2023-2024