ZKOUŠKOVÉ – letní semestr šk.roku 2018/2019

       Informace ke zkouškovému období –  letní semestr šk.rok 2018/2019

3 ročníky

Přípravný týden  3 ročníky kombinovaného studia od 6.5.-9-5-2019 – konaní zápočtů

Zkouškové pro  3 ročníky kombinovaného studia od 13.5.-9.6-2019

Přípravný týden  3 ročníky denního studia od 13.5.-17-5-2019 – konaní zápočtů

Zkouškové pro  3 ročníky denního studia od 20.5.-9.6-2019

 

1 a 2 ročníky

Přípravný týden  pro 1 a 2 ročníky od 13.5.-17.5.2019

Zkouškové období pro 1 a 2 ročníky 20.5.-31.6.2019

PRAXE denní studium od 17.6.-28.6.2019 v tomto termínu není možné vykonávat zkoušky.

PRAXE kombinované  studium v průběhu II. semestru.

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE S ŽÁDOSTÍ O VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA –  3.ROČNÍKY DO 10.6.2019

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE SPOLU SE ZPRÁVOU A HODNOCENÍM Z PRAXE – 1 A 2 .ROČNÍKY DO 14.7.2019

V případě nesplnění klasifikace v řádném termínu je student povinen podat žádost o odložení klasifikace do 30.6.2019.

Na webu školy naleznete termíny zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících ( bude průběžně aktualizováno). Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM                           

                                                                            Děkujeme a přejeme hodně štěstí 

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro všechny ročníky do 31.9.2019

Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

V případě, že student na zkoušky v řádném termínu nenahlásí, bude mu udělena smluvní pokuta vyplívající ze Smlouvy o poskytnutí vzdělávání.

 

2.4 Student se zavazuje řádně studovat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané zkoušky a dodržovat školní řád.

Student se zavazuje zaplatit smluvní pokutu:

 

  1. a)      ve výši 500,00 Kč, jestliže se bez důvodů hodných zvláštního zřetele včas nedostavil nebo nepřihlásil ke zkoušce nebo zápočtu ve stanoveném nebo sjednaném termínu,

 

4Důvody hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy.

Termíny zkoušek, dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Ing. Miroslav Kroupa

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty -JUDr. Karel Horák

Zkoušky a zápočty -JUDr. Václav Kricner

Zkoušky a zápočty -Phdr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Ing. Michal Sklenář

Zkoušky a zápočty – Mgr. Jiří Fuchs

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -Phdr. Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty -PhDr. Marek Hejduk – aktualizace

Zkoušky a zápočty -Ing. MArtin Neuschl

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc, – aktualizace

Zkoušky a zápočty – RNDr. Marta Koníčková

Zkoušky a zápočty – Ing. Vojtěch Kos

Zkoušky a zápočty – Mgr. Erika Kořínková

Zkoušky a zápočty -PhDr. David Procházka

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty -Mgr. Tomáš Horský

Zkoušky a zápočty -JUDr. Josef Vlček