Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

?attachment_id=1408
Bookmark the permalink.