Author Archives: Info

  • Slavnostní vyřazení 3 ročníků – informace
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023
  • Výuka dne 14.4.2022
  • ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2021/2022
  • Informace – praxe letní semestr šk. rok 2021/2022
  • Instrukce k ABSOLUTORIU 2021/2022
  • Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022
  • Okruhy pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2022
  • DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ -AP
  • Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2022/2023 – do 30.9.2022