Author Archives: Info

  • Spolupráce s PČR
  • Volná místa na VOŠ Praha pro šk. rok 2021/2022
  • Platby školného
  • Instrukce k ABSOLUTORIU 2020/2021
  • Informace – praxe letní semestr šk. rok 2020/2021
  • ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2020/2021
  • Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2021/2022 – do 30.9.2021
  • Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2021
  • Okruhy možných otázek pro Prevenci kriminality – ABSOLUTORIA – červen 2021
  • DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO TŘETÍ ROČNÍKY VOŠ