Author Archives: Info

  • Odevzdání Absolventských prací – informace pro 3. ročníky
  • Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2023/2024 – do 30.9.2023
  • Výuka na VOŠ v době jarních prázdnin SŠ od 6.2.-10.2.2023 a 3.2.2023
  • Pozdní příchod / Dřívější odchod – Informace pro studenty
  • ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – ZIMNÍ semestr šk. rok 2022/2023
  • Informace – praxe zimní semestr šk. rok 2022/2023
  • Informace pro 3 ročníky – projekt k AP
  • Podzimní prázdniny na VOŠ
  • UPOZORNĚNNÍ NA ZNĚMU ČASU VÝKOVÝCH HODIN
  • Využívání BAKALÁŘE