Author Archives: Info

  • Pozdní příchod / Dřívější odchod – Informace pro studenty
  • ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – ZIMNÍ semestr šk. rok 2022/2023
  • Informace – praxe zimní semestr šk. rok 2022/2023
  • Informace pro 3 ročníky – projekt k AP
  • Podzimní prázdniny na VOŠ
  • UPOZORNĚNNÍ NA ZNĚMU ČASU VÝKOVÝCH HODIN
  • Využívání BAKALÁŘE
  • Zahájení školního roku 2022/2023
  • Organizace školního roku 2022/2023
  • ÚŘEDNÍ HODINY NA VOŠ V DOBĚ OD 1.7.-30.8.2022