Author Archives: Info

  • Informace pro 2KPK – výuka dne 17.9.2021 začíná až 8:55hod
  • Informace pro studenty VOŠ
  • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 NA VOŠ PRAHA
  • Organizační plán na zimní období šk. roku 2021/2022
  • Prázdninový provoz na VOŠ
  • Slavnostní vyřazení 3. ročníků – KRAKOV
  • Spolupráce s PČR
  • Volná místa na VOŠ Praha pro šk. rok 2021/2022
  • Platby školného
  • Instrukce k ABSOLUTORIU 2020/2021