Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

?attachment_id=1409
Bookmark the permalink.