Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022

Průmyslové havárie a Živelní pohromy – okruhy 2022

?attachment_id=1776
Bookmark the permalink.