Exkurze do Správy uložišť radioaktivních odpadů – SURAO“

V souladu s tematickým plánem předmětu Praktická příprava – chem, se uskutečnila dne 7. listopadu 2019 s třídou 2CV exkurze do  SURAO  Praha 1 Dlážděná 6.   SURAO je státní organizace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR s hlavním úkolem zabezpečit trvalé a další uložiště vyhořelého pajiva z jaderných elektráren a dalších radioaktivních odpadů . Výroba elektrické energie štěpením atomů má v podstatě jen dvě rizika:

  • Radiační havárie
  • Ukládání „vyhořelého“ paliva

Právě problematikou uložišť  radioaktivního paliva a dalších radioaktivních látek vůbec se zabývá organizace SURAO veškeré podrobnosti jsou na stránkách správy:

www.SURAO.cz.

Studenti zde pozorně shlédli skvělou přednášku s prezentaci, kde získali základní informace o světovém významu organizací jako je SURAO včetně velmi zajímavých informací z oboru radiační havárie.  Navíc byli experimentálně názorně přesvědčení  o všudypřítomné radioaktivitě mezi námi. Speciálním zobrazovačen α,β, γ a neutronových častic  mohli pozorovat rozpad atomů Americia241 a Uranu ve formě mineráku smolince.  Po řadě dotazů k tématu na závěr  shlédli na panelech stálou výstavku.

Fotografie  z této akce

V Praze         7.11. 2019                                  Ing. Miroslav Kroupa