Okruhy pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA – červen 2022

Průmyslové havárie a Živelní pohromy – okruhy 2022

prumyslove-havarie-a-zivelni-pohromy-okruhy-2022
Bookmark the permalink.