TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VOS DNE 8.11. A 15.11.2021

DENNÍ STUDIUM – TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ VE ŠKOLE PROBĚHNE 8.11.2021 PŘI PRVNÍ HODINĚ A DÁLE PAK 15.11.2021.RÁNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY. STUDENT KERÝ PŘIJDE NA VÝUKU POZDĚJI SE NAHLÁSÍ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ A OTESTUJE SE. VPŘÍPADĚ, ŽE JE STUDENT OČKOVANÝ(dvě dávky + 14 dní) nebo podělal COVID 19 V OCHRANNÉ LHŮTĚ 180 DNÍ , PROKÁŽE  SE  POTVRZENÍM TŘÍDNÍMU UČITELI – kopií která se založí do spisu).

STUDENTI KOMBINOVANÉHO STUDIA SE BUDOU TESTOVAT ROVNĚŽ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY  A PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA JAKO PRO DENNÍ STUDIUM

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH PLATÍ POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANY ÚST A NOSU PRO VŠECHNY STUDENTY. ZDRŽOVAT SE POUZE V PROSTORÁCH UČEBEN. MINIMALIZOVAT POHYB VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH.