Upozornění pro studenty VOŠ – ŠKOLNÉ

ŠKOLNÉ

Upozorňujeme studenty  VOŠ na vysoké pohledávky na školném ve školním roce 2018/2019.

Školné na tento rok má být dle smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, dle čl.3 do 15.5.2019.

ŽÁDÁME STUDENTY O KONTROLU PLATEB A OKAMŽITÉ UHRAZENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK !