Využívání BAKALÁŘE

ŹÁDÁME STUDENTY, ABY SLEDOVALI PRAVIDELNĚ AKTUÁLNÍ ROZVRH V BAKALÁŘI – případné změny jsou tam zapisovány s týden předstihem nebo při náhlé změně u vyučujícího..

Zde je také možnost sledovat si svou docházku.

 

PS: ten kdo nemá ještě přístup, obraťte se na p. Zwanzgerovou mailem : zwanzgerova@trivis.cz