ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2021/2022

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2021/2022

Přípravný týden pro všechny ročníky

  1. AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA, 3Av,3CV, 1KKŘ, 2KPK, 3KPK  –  09. 5. – 15.5. 2022
  • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
  • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období 1 a 2 ročníky

  • 1AV, 1. CV, 2.AV, 2.AVA  – 16. 5. – 12..6.2022 a 27.6.- 30.6.2022
  • 1KKŘ a 2KPK    – 16.5.-30.6.2022

Odborná praxe

1AV, 1. CV, 2. AV, 2. AVA  –  13. 6. – 26. 6. 2022

1KKŘ, 2KPK – praxe vykonávají v průběhu letníhosemestru

  • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe –  do 30.6 2022
  • nahlášení odborné praxe –   do 30. 4. 2022

Kontrola výkazů o studiu

  1. AV, 1.CV, 2. AV , 2.AVA, 1KKŘ, 2KPK     –  do 30.6.2022 (za letní semestr)

 3. ročníky

Zkouškové období: 3AV, 3.CV, 3KPK   –  16.5. ­-  12.6. 2022

Kontrola indexů 3AV , 3.CV , 3KPK – do 13. 6. 2022 do 12:00hod

Studenti do 13.6.2022 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – 20.6.-22.6.2022

Slavnostní vyřazení : 27.6.2022 v 10:00hod v kulturním domě Krakov

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2022. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2022

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 30.6.2022

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Hronová_Marcela,MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – Pavel Céza – opravný termín

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký-1

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty – Mgr. Haugwitz Svatopluk

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča-1

Zkoušky a zápočty – JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát Jiří

Zkoušky a zápočty – Bc.Milan Kotouč,DiS.

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Sissak