ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – zimní semestr šk. rok 2020/2021

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2020/2021

Termíny zkouškového období na VOŠ

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Přípravný týden od 14.12.-20.12.2020  – konaní výuky a zápočtů

Zkouškové období od 21.12.-23.12.2020 a 4.1.- 30.1.2021

DENNÍ STUDIUM

Přípravný týden od 14.12.-20.12.2020  – konaní výuky a zápočtů

Zkouškové období 21.12.-23.12.2020 a 4.1.- 16.1.2021

Odborná praxe – 18. 01.- 30. 01.2021 (nahlášení praxí do 30.11.2020) –  V TENTO TERMÍN NENÍ MOŽNÉ VYKONÁVAT ZKOUŠKY

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10. 02. 2021

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy, termín Vám propadá.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 31. 01. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 31. 01. 2021

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 31. 1. 2021. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2021

 

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 29.2.2021

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

Zkoušky a zápočty – Ing.Věra_Růžičková

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Ing.Kroupa_Miroslav

Zkoušky- psychologie 2020- Kurucová

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS

.Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – PhDr.Michaela _Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Bc.Miloslav_Čech

Zkoušky a zápočty – Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc.