ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – letní semestr šk. rok 2020/2021

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2020/2021

DENNÍ STUDIUM

pro 1.AV, 1AVA 2.AV, 2CV

Přípravný týden: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období: ( 17.5.- 13.6.2021 + 28.6.-30.6.2021) zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě s možností si dodělat  do 30.9.2021 na základě žádosti o odklad klasifikace.

Praxe – 14.6.-27.6.2021 – v tomto termínu nebudete zkoušeni.- Nahlášení praxí do 30.4.2021

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.AV a 3.CV

Přípravné období: 10.5. – 16.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období  17.5.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1KPK a 2.KPK

Přípravný týden: 26.4.-2.5.2021

Zkouškové období: (3.5.2021.- 30.6.2021) s možností si dodělat  do 30.9.2021 v krajní možnosti.

Studenti kombinovaného studia si praxi vykonávají v průběhu  letního semestru.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 17.7. 2021

pro 3.KPK:

Přípravné období: 26.4.-2.5.2021 – možné konzultace s vyučujícími po předchozí domluvě, max skupina 10 lidí, případně zápočty či kl.zápočty.

Zkouškové období 3.5.2021.-9.6.2021 – zkoušky, zápočty , max 10 lidí ve třídě. Studenti do 9.6.2021 musí odevzdat Index a žádost o vykonání Absolutoria.

Absolventská zkouška s obhajobou AP – ( 16.6.-18.6.2021 – předpoklad, že se nebude posouvat a zvládneme v termínu)

Slavnostní vyřazení : 22.6.2021– ( pravděpodobně bude opět zrušeno), diplomy budou předány studentům den po vykonání Absolutorií – ještě bude upřesněno.

 

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

Na zkoušku se dostavte  vždy s negativním testem na COVID -19, né starším 5 dnů. Test musí být ověřený. Jinak nebudete vpuštěny do budovy. V budouvě, vždy s respirátorem a dodržením všech proti epidemiologických opatření.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2021

v případě nesplnění požadavků klasifikace, je student povinen zažádat o odložení  klasifikace do 30.6. 2021. V opačném případě si náhradní termín zkoušky platí( 1 zkouška 500,- , dle podmínek Smlouvy o poskytnutí vzdělávání))!                                                        

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.9.2021

KONTROLA INDEXŮ  – ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 12.7.2021

Termíny zkoušek, dle vyučujících: ( bude doplňováno)

Zkoušky a zápočty – Ing.Věra_Růžičková

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel,

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PhDr.Marek Hejduk, LL.M

Zkoušky a zápočty – Ing.Kroupa_Miroslav

Zkoušky a zápočty – Mgr.Josef Zběhlík, DiS.

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – PhDr.Michaela _Kratochvílová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Svatopluk_Haugwitz

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty -Bc.Miloslav_Čech

Zkoušky a zápočty -Mgr.Marcela_Hronová,MBA

Zkoušky a zápočty – PhDr. Homerová_Marie