ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – ZIMNÍ semestr šk. rok 2022/2023

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2022/2023

Přípravný týden pro všechny ročníky

  1. AV, 2.AV, 2.CV, 3Av,3AVA, 1KPK, 2KKŘ, 3KPK  –  5.12.-11.12.2022
  • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
  • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období PRO VŠECHNY ROČNÍKY

  • 1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA, – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-15.1.2023 A 30.1.-31.1.2023
  • 1KPK, 2KKŘ a 3KPK  – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-31.1.2023

Odborná praxe

1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA-  16.1.-29.1.2023 – v tento termín nelze vykonávat zkoušky či zápočty

  • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe – DO 10.2.2023
  • nahlášení odborné praxe –   do 30.11.2022

1KPK, 2KKŘ – praxe vykonávají až  v průběhu letního semestru

Kontrola výkazů o studiu

  1. AV,  2. AV, 2. CV, 3. AV, 3AVA, 1KPK,2KKŘ,3KPK –   2. 2023 – 14. 2. 2023(za zimní období) – student odevzdá svůj Index na studijní oddělení.

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2023. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 31.1.2023

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Firstová_Jana

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky-psychologie-2022-Kurucová (15) (1)

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Vašek_Pavel

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Bc._Céza_Pavel

Zkoušky-a-zápočty-Bc.-Milan-Kotouč-DiS.