ZKOUŠKOVÉ  OBDOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2023/2024

ZKOUŠKOVÉ  OBDOBÍ –ZIMNÍ OBDOBÍ  ŠK.ROK 2023/2024

Dobrý den, máme před sebou poslední 2 soustředění ročníků kombinovaného studia a cca měsíc do přípravného týdne.

Přípravný týden

1AV,2.AV,3AV, 3CV, 1KPK, 2KPK,3KKŘ – 11.12.2023- 17.11.2023

* v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované
zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními
výsledky
* v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z
organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období – což jistě využijeme, chybí nám tam u některých tříd některé hodiny

Zkouškové období

1AV,2.AV,3AV, 3CV, 1KPK, 2KPK,3KKŘ – 18.12 2024 – 22.12.2023

1AV,2.AV,3AV, 3CV, – 3.1.-14.1.2024 a 29.1.-31.1.2024

od 15.1.-28.1.2024 – má denní studium odbornou praxi – nelze zkoušek 

1KPK, 2KPK,3KKŘ –  3.1.-31.1.2024

1KPK, 2KPK- provádí praxi v průběhu letního semestru

Upozornění:  v jeden den studenti mohou vykonávat, zápočet a zkoušku, ale není možné mít dvě zkoušky najednou, a ani kl. zápočet a zkoušku.

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia a kombinovanou formu studia do 31.1.2024                                            

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 28.2.2024 . Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 31.1.2024

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Magr. et. Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr. František Kocina

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr. Jan Dalecký, MBA.

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr.Jiří Kubát, MBA.

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty -Mgr. Martina Nováková

Zkoušky a zápočty -PhDr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty – Mgr. Dana Chvalovská

Zkoušky a zápočty – JUDr. Václav Mastný, PhD., MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr. Pavel Vašek

Zkoušky a zápočty -Ing. Jiří Sissak, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup