ZKOUŠKOVÉ  OBDOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2023/2024

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr.Jiří Kubát, MBA.

zkousky-a-zapocty-paeddr-et-mgr-jiri-kubat-mba
Bookmark the permalink.